סיכום אתמול

בדף זה מוצגים שיאי יום האתמול החל מזמן מקומי חצותטמפרטורה ולחות

טמפרטורה מקסימלית: 29.2°C 15:15
טמפרטורה מינימלית: 19.8°C 05:45
טמפרטורה מורגשת מקסימלית: 30.7°C 15:15
טמפרטורה מורגשת מינימלית: 22.3°C 05:45
טווח טמפרטורה יומי: 9.4°C
השפעת הרוח המינימלית על הסביבה: 19.8°C 05:45
אינדקס חום מקסימלי: 30.0°C 15:15
לחות מקסימלית: 87% 22:15
לחות מינימלית: 49% 14:45
נקודת הטל הגבוהה ביותר: 20.0°C 22:15
נקודת הטל הנמוכה ביותר: 16.5°C 03:00גשם

גשם שירד : 0.0 מ"מ
קצב ירידת הגשם המקסימלי: 0.0 מ"מ/שעה 00:00רוח

משב רוח מקסימלי: 29.0 קמ"ש 18:55
מהירות רוח מקסימלית (ממוצע של 10 דקות אחרונות): 11.3 קמ"ש (רוח חרישית) 18:15
סה"כ כמות רוח: 92.2 ק"מלחץ

לחץ מקסימלי: 994.28hPa 02:00
לחץ מינימלי: 991.00hPa 18:15