סיכום אתמול

בדף זה מוצגים שיאי יום האתמול החל מזמן מקומי חצותטמפרטורה ולחות

טמפרטורה מקסימלית: 30.1°C 13:54
טמפרטורה מינימלית: 18.1°C 07:03
טמפרטורה מורגשת מקסימלית: 31.6°C 11:58
טמפרטורה מורגשת מינימלית: 20.1°C 07:03
טווח טמפרטורה יומי: 12.0°C
השפעת הרוח המינימלית על הסביבה: 18.1°C 07:03
אינדקס חום מקסימלי: 30.3°C 12:17
לחות מקסימלית: 89% 07:25
לחות מינימלית: 35% 14:17
נקודת הטל הגבוהה ביותר: 20.1°C 08:41
נקודת הטל הנמוכה ביותר: 12.6°C 14:18גשם

גשם שירד : 0.0 מ"מ
קצב ירידת הגשם המקסימלי: 0.0 מ"מ/שעה 00:00רוח

משב רוח מקסימלי: 24.1 קמ"ש 14:20
מהירות רוח מקסימלית (ממוצע של 10 דקות אחרונות): 9.2 קמ"ש (רוח חרישית) 15:50
סה"כ כמות רוח: 65.4 ק"מלחץ

לחץ מקסימלי: 998.51hPa 23:57
לחץ מינימלי: 996.48hPa 15:25