סיכום אתמול

בדף זה מוצגים שיאי יום האתמול החל מזמן מקומי חצותטמפרטורה ולחות

טמפרטורה מקסימלית: 18.4°C 14:21
טמפרטורה מינימלית: 10.4°C 05:14
טמפרטורה מורגשת מקסימלית: 19.7°C 14:37
טמפרטורה מורגשת מינימלית: 10.4°C 05:14
טווח טמפרטורה יומי: 8.0°C
השפעת הרוח המינימלית על הסביבה: 10.4°C 05:14
אינדקס חום מקסימלי: 18.4°C 14:21
לחות מקסימלית: 97% 04:57
לחות מינימלית: 77% 12:12
נקודת הטל הגבוהה ביותר: 15.0°C 14:18
נקודת הטל הנמוכה ביותר: 9.8°C 06:09גשם

גשם שירד : 0.2 מ"מ
קצב ירידת הגשם המקסימלי: 0.0 מ"מ/שעה 00:00רוח

משב רוח מקסימלי: 9.7 קמ"ש 11:20
מהירות רוח מקסימלית (ממוצע של 10 דקות אחרונות): 2.7 קמ"ש (נשיבה קלה) 10:45
סה"כ כמות רוח: 7.5 ק"מלחץ

לחץ מקסימלי: 1005.19hPa 08:49
לחץ מינימלי: 1002.31hPa 14:18

URL Counter