סיכום אתמול

בדף זה מוצגים שיאי יום האתמול החל מזמן מקומי חצותטמפרטורה ולחות

טמפרטורה מקסימלית: 31.6°C 13:20
טמפרטורה מינימלית: 22.9°C 05:27
טמפרטורה מורגשת מקסימלית: 35.9°C 14:01
טמפרטורה מורגשת מינימלית: 27.1°C 05:27
טווח טמפרטורה יומי: 8.7°C
השפעת הרוח המינימלית על הסביבה: 22.9°C 05:27
אינדקס חום מקסימלי: 35.3°C 13:20
לחות מקסימלית: 90% 05:11
לחות מינימלית: 53% 14:18
נקודת הטל הגבוהה ביותר: 22.8°C 07:29
נקודת הטל הנמוכה ביותר: 20.6°C 14:19גשם

גשם שירד : 0.0 מ"מ
קצב ירידת הגשם המקסימלי: 0.0 מ"מ/שעה 00:00רוח

משב רוח מקסימלי: 22.5 קמ"ש 13:15
מהירות רוח מקסימלית (ממוצע של 10 דקות אחרונות): 5.1 קמ"ש (נשיבה קלה) 13:15
סה"כ כמות רוח: 27.2 ק"מלחץ

לחץ מקסימלי: 989.10hPa 08:40
לחץ מינימלי: 987.58hPa 17:24

URL Counter