סיכום אתמול

בדף זה מוצגים שיאי יום האתמול החל מזמן מקומי חצותטמפרטורה ולחות

טמפרטורה מקסימלית: 23.4°C 14:23
טמפרטורה מינימלית: 9.7°C 06:11
טמפרטורה מורגשת מקסימלית: 20.5°C 14:30
טמפרטורה מורגשת מינימלית: 7.7°C 02:34
טווח טמפרטורה יומי: 13.7°C
השפעת הרוח המינימלית על הסביבה: 9.7°C 06:11
אינדקס חום מקסימלי: 23.4°C 14:23
לחות מקסימלית: 53% 06:07
לחות מינימלית: 16% 14:33
נקודת הטל הגבוהה ביותר: 1.2°C 08:50
נקודת הטל הנמוכה ביותר: -4.5°C 21:17גשם

גשם שירד : 0.0 מ"מ
קצב ירידת הגשם המקסימלי: 0.0 מ"מ/שעה 00:00רוח

משב רוח מקסימלי: 32.2 קמ"ש 10:14
מהירות רוח מקסימלית (ממוצע של 10 דקות אחרונות): 12.1 קמ"ש (רוח חרישית) 11:43
סה"כ כמות רוח: 55.0 ק"מלחץ

לחץ מקסימלי: 1004.98hPa 08:59
לחץ מינימלי: 1002.10hPa 16:02

URL Counter