סיכום אתמול

בדף זה מוצגים שיאי יום האתמול החל מזמן מקומי חצותטמפרטורה ולחות

טמפרטורה מקסימלית: 32.8°C 15:33
טמפרטורה מינימלית: 23.2°C 04:52
טמפרטורה מורגשת מקסימלית: 36.1°C 12:14
טמפרטורה מורגשת מינימלית: 27.4°C 23:47
טווח טמפרטורה יומי: 9.6°C
השפעת הרוח המינימלית על הסביבה: 23.2°C 04:52
אינדקס חום מקסימלי: 36.5°C 16:00
לחות מקסימלית: 91% 04:23
לחות מינימלית: 46% 15:41
נקודת הטל הגבוהה ביותר: 22.9°C 08:30
נקודת הטל הנמוכה ביותר: 18.1°C 19:59גשם

גשם שירד : 0.0 מ"מ
קצב ירידת הגשם המקסימלי: 0.0 מ"מ/שעה 00:00רוח

משב רוח מקסימלי: 20.9 קמ"ש 10:50
מהירות רוח מקסימלית (ממוצע של 10 דקות אחרונות): 8.5 קמ"ש (רוח חרישית) 14:06
סה"כ כמות רוח: 69.6 ק"מלחץ

לחץ מקסימלי: 987.61hPa 21:52
לחץ מינימלי: 985.85hPa 03:37

URL Counter