סיכום אתמול

בדף זה מוצגים שיאי יום האתמול החל מזמן מקומי חצותטמפרטורה ולחות

טמפרטורה מקסימלית: 31.2°C 12:43
טמפרטורה מינימלית: 23.4°C 03:17
טמפרטורה מורגשת מקסימלית: 35.0°C 13:25
טמפרטורה מורגשת מינימלית: 27.5°C 03:17
טווח טמפרטורה יומי: 7.8°C
השפעת הרוח המינימלית על הסביבה: 23.4°C 03:17
אינדקס חום מקסימלי: 35.6°C 13:21
לחות מקסימלית: 88% 05:12
לחות מינימלית: 58% 12:55
נקודת הטל הגבוהה ביותר: 23.0°C 11:56
נקודת הטל הנמוכה ביותר: 20.9°C 03:17גשם

גשם שירד : 0.0 מ"מ
קצב ירידת הגשם המקסימלי: 0.0 מ"מ/שעה 00:00רוח

משב רוח מקסימלי: 27.4 קמ"ש 16:08
מהירות רוח מקסימלית (ממוצע של 10 דקות אחרונות): 11.3 קמ"ש (רוח חרישית) 15:15
סה"כ כמות רוח: 85.7 ק"מלחץ

לחץ מקסימלי: 992.52hPa 10:02
לחץ מינימלי: 990.18hPa 18:02

URL Counter