סיכום אתמול

בדף זה מוצגים שיאי יום האתמול החל מזמן מקומי חצותטמפרטורה ולחות

טמפרטורה מקסימלית: 14.7°C 12:52
טמפרטורה מינימלית: 6.7°C 00:00
טמפרטורה מורגשת מקסימלית: 12.4°C 14:02
טמפרטורה מורגשת מינימלית: 3.7°C 00:00
טווח טמפרטורה יומי: 8.0°C
השפעת הרוח המינימלית על הסביבה: 4.6°C 00:00
אינדקס חום מקסימלי: 14.7°C 12:52
לחות מקסימלית: 96% 00:00
לחות מינימלית: 51% 13:12
נקודת הטל הגבוהה ביותר: 8.1°C 11:21
נקודת הטל הנמוכה ביותר: 3.6°C 06:33גשם

גשם שירד : 0.6 מ"מ
קצב ירידת הגשם המקסימלי: 0.0 מ"מ/שעה 00:00רוח

משב רוח מקסימלי: 32.2 קמ"ש 11:32
מהירות רוח מקסימלית (ממוצע של 10 דקות אחרונות): 12.9 קמ"ש (רוח קלה) 11:35
סה"כ כמות רוח: 132.5 ק"מלחץ

לחץ מקסימלי: 1005.63hPa 22:46
לחץ מינימלי: 995.30hPa 00:00

URL Counter