סיכום אתמול

בדף זה מוצגים שיאי יום האתמול החל מזמן מקומי חצותטמפרטורה ולחות

טמפרטורה מקסימלית: 30.6°C 13:01
טמפרטורה מינימלית: 16.5°C 02:13
טמפרטורה מורגשת מקסימלית: 30.7°C 13:57
טמפרטורה מורגשת מינימלית: 17.5°C 02:13
טווח טמפרטורה יומי: 14.1°C
השפעת הרוח המינימלית על הסביבה: 16.5°C 02:13
אינדקס חום מקסימלי: 29.3°C 13:01
לחות מקסימלית: 92% 05:22
לחות מינימלית: 27% 15:20
נקודת הטל הגבוהה ביותר: 18.4°C 07:50
נקודת הטל הנמוכה ביותר: 7.8°C 15:22גשם

גשם שירד : 0.0 מ"מ
קצב ירידת הגשם המקסימלי: 0.0 מ"מ/שעה 00:00רוח

משב רוח מקסימלי: 24.1 קמ"ש 16:28
מהירות רוח מקסימלית (ממוצע של 10 דקות אחרונות): 8.0 קמ"ש (רוח חרישית) 16:38
סה"כ כמות רוח: 48.0 ק"מלחץ

לחץ מקסימלי: 997.33hPa 21:29
לחץ מינימלי: 994.76hPa 02:12