סיכום אתמול

בדף זה מוצגים שיאי יום האתמול החל מזמן מקומי חצותטמפרטורה ולחות

טמפרטורה מקסימלית: 31.5°C 11:44
טמפרטורה מינימלית: 22.3°C 05:21
טמפרטורה מורגשת מקסימלית: 34.6°C 11:49
טמפרטורה מורגשת מינימלית: 26.2°C 00:00
טווח טמפרטורה יומי: 9.2°C
השפעת הרוח המינימלית על הסביבה: 22.3°C 05:21
אינדקס חום מקסימלי: 35.7°C 15:09
לחות מקסימלית: 94% 05:15
לחות מינימלית: 53% 11:35
נקודת הטל הגבוהה ביותר: 23.3°C 15:09
נקודת הטל הנמוכה ביותר: 19.3°C 00:00גשם

גשם שירד : 0.0 מ"מ
קצב ירידת הגשם המקסימלי: 0.0 מ"מ/שעה 00:00רוח

משב רוח מקסימלי: 32.2 קמ"ש 14:30
מהירות רוח מקסימלית (ממוצע של 10 דקות אחרונות): 13.1 קמ"ש (רוח קלה) 16:16
סה"כ כמות רוח: 100.0 ק"מלחץ

לחץ מקסימלי: 992.82hPa 08:51
לחץ מינימלי: 990.79hPa 15:59

URL Counter