סיכום אתמול

בדף זה מוצגים שיאי יום האתמול החל מזמן מקומי חצותטמפרטורה ולחות

טמפרטורה מקסימלית: 33.4°C 14:04
טמפרטורה מינימלית: 16.9°C 06:07
טמפרטורה מורגשת מקסימלית: 36.1°C 15:36
טמפרטורה מורגשת מינימלית: 18.5°C 06:07
טווח טמפרטורה יומי: 16.5°C
השפעת הרוח המינימלית על הסביבה: 16.9°C 06:07
אינדקס חום מקסימלי: 36.6°C 15:35
לחות מקסימלית: 89% 05:49
לחות מינימלית: 35% 12:19
נקודת הטל הגבוהה ביותר: 21.1°C 15:35
נקודת הטל הנמוכה ביותר: 14.9°C 06:12גשם

גשם שירד : 0.0 מ"מ
קצב ירידת הגשם המקסימלי: 0.0 מ"מ/שעה 00:00רוח

משב רוח מקסימלי: 24.1 קמ"ש 15:46
מהירות רוח מקסימלית (ממוצע של 10 דקות אחרונות): 8.7 קמ"ש (רוח חרישית) 16:09
סה"כ כמות רוח: 54.6 ק"מלחץ

לחץ מקסימלי: 997.90hPa 08:28
לחץ מינימלי: 993.91hPa 17:42

URL Counter