סיכום אתמול

בדף זה מוצגים שיאי יום האתמול החל מזמן מקומי חצותטמפרטורה ולחות

טמפרטורה מקסימלית: 29.3°C 12:52
טמפרטורה מינימלית: 9.1°C 06:20
טמפרטורה מורגשת מקסימלית: 29.6°C 12:54
טמפרטורה מורגשת מינימלית: 8.5°C 06:20
טווח טמפרטורה יומי: 20.2°C
השפעת הרוח המינימלית על הסביבה: 9.1°C 06:20
אינדקס חום מקסימלי: 28.2°C 12:53
לחות מקסימלית: 91% 06:36
לחות מינימלית: 24% 12:42
נקודת הטל הגבוהה ביותר: 14.4°C 21:39
נקודת הטל הנמוכה ביותר: 6.3°C 12:49גשם

גשם שירד : 0.0 מ"מ
קצב ירידת הגשם המקסימלי: 0.0 מ"מ/שעה 00:00רוח

משב רוח מקסימלי: 17.7 קמ"ש 13:57
מהירות רוח מקסימלית (ממוצע של 10 דקות אחרונות): 6.7 קמ"ש (רוח חרישית) 16:00
סה"כ כמות רוח: 29.2 ק"מלחץ

לחץ מקסימלי: 1001.05hPa 08:18
לחץ מינימלי: 997.33hPa 18:22