סיכום אתמול

בדף זה מוצגים שיאי יום האתמול החל מזמן מקומי חצותטמפרטורה ולחות

טמפרטורה מקסימלית: 33.0°C 12:03
טמפרטורה מינימלית: 19.9°C 06:49
טמפרטורה מורגשת מקסימלית: 36.3°C 12:03
טמפרטורה מורגשת מינימלית: 22.9°C 06:49
טווח טמפרטורה יומי: 13.1°C
השפעת הרוח המינימלית על הסביבה: 19.9°C 06:49
אינדקס חום מקסימלי: 35.5°C 12:31
לחות מקסימלית: 92% 07:07
לחות מינימלית: 44% 11:49
נקודת הטל הגבוהה ביותר: 22.4°C 13:54
נקודת הטל הנמוכה ביותר: 17.8°C 11:11גשם

גשם שירד : 0.0 מ"מ
קצב ירידת הגשם המקסימלי: 0.0 מ"מ/שעה 00:00רוח

משב רוח מקסימלי: 24.1 קמ"ש 16:57
מהירות רוח מקסימלית (ממוצע של 10 דקות אחרונות): 9.7 קמ"ש (רוח חרישית) 14:29
סה"כ כמות רוח: 73.3 ק"מלחץ

לחץ מקסימלי: 997.97hPa 00:00
לחץ מינימלי: 994.01hPa 18:19

URL Counter