סיכום אתמול

בדף זה מוצגים שיאי יום האתמול החל מזמן מקומי חצותטמפרטורה ולחות

טמפרטורה מקסימלית: 29.5°C 13:20
טמפרטורה מינימלית: 21.9°C 03:17
טמפרטורה מורגשת מקסימלית: 31.3°C 10:48
טמפרטורה מורגשת מינימלית: 25.0°C 03:17
טווח טמפרטורה יומי: 7.6°C
השפעת הרוח המינימלית על הסביבה: 21.9°C 03:17
אינדקס חום מקסימלי: 30.8°C 13:00
לחות מקסימלית: 84% 03:22
לחות מינימלית: 47% 13:14
נקודת הטל הגבוהה ביותר: 20.6°C 00:04
נקודת הטל הנמוכה ביותר: 16.3°C 18:45גשם

גשם שירד : 0.0 מ"מ
קצב ירידת הגשם המקסימלי: 0.0 מ"מ/שעה 00:00רוח

משב רוח מקסימלי: 32.2 קמ"ש 13:45
מהירות רוח מקסימלית (ממוצע של 10 דקות אחרונות): 11.3 קמ"ש (רוח חרישית) 12:54
סה"כ כמות רוח: 104.2 ק"מלחץ

לחץ מקסימלי: 991.91hPa 21:55
לחץ מינימלי: 990.42hPa 06:00