סיכום אתמול

בדף זה מוצגים שיאי יום האתמול החל מזמן מקומי חצותטמפרטורה ולחות

טמפרטורה מקסימלית: 22.7°C 12:58
טמפרטורה מינימלית: 6.3°C 05:48
טמפרטורה מורגשת מקסימלית: 23.4°C 12:58
טמפרטורה מורגשת מינימלית: 5.3°C 05:48
טווח טמפרטורה יומי: 16.4°C
השפעת הרוח המינימלית על הסביבה: 6.3°C 05:48
אינדקס חום מקסימלי: 22.7°C 12:58
לחות מקסימלית: 96% 03:52
לחות מינימלית: 49% 11:55
נקודת הטל הגבוהה ביותר: 14.3°C 13:00
נקודת הטל הנמוכה ביותר: 5.6°C 05:48גשם

גשם שירד : 0.3 מ"מ
קצב ירידת הגשם המקסימלי: 0.0 מ"מ/שעה 00:00רוח

משב רוח מקסימלי: 17.7 קמ"ש 13:09
מהירות רוח מקסימלית (ממוצע של 10 דקות אחרונות): 8.0 קמ"ש (רוח חרישית) 13:24
סה"כ כמות רוח: 33.6 ק"מלחץ

לחץ מקסימלי: 1003.36hPa 00:00
לחץ מינימלי: 998.72hPa 16:32

URL Counter