סיכום אתמול

בדף זה מוצגים שיאי יום האתמול החל מזמן מקומי חצותטמפרטורה ולחות

טמפרטורה מקסימלית: 30.6°C 12:50
טמפרטורה מינימלית: 21.1°C 04:09
טמפרטורה מורגשת מקסימלית: 33.2°C 12:50
טמפרטורה מורגשת מינימלית: 24.2°C 04:09
טווח טמפרטורה יומי: 9.5°C
השפעת הרוח המינימלית על הסביבה: 21.1°C 04:09
אינדקס חום מקסימלי: 32.8°C 13:02
לחות מקסימלית: 88% 06:18
לחות מינימלית: 45% 15:27
נקודת הטל הגבוהה ביותר: 21.5°C 20:34
נקודת הטל הנמוכה ביותר: 16.6°C 15:27גשם

גשם שירד : 0.0 מ"מ
קצב ירידת הגשם המקסימלי: 0.0 מ"מ/שעה 00:00רוח

משב רוח מקסימלי: 22.5 קמ"ש 16:53
מהירות רוח מקסימלית (ממוצע של 10 דקות אחרונות): 9.5 קמ"ש (רוח חרישית) 16:55
סה"כ כמות רוח: 71.9 ק"מלחץ

לחץ מקסימלי: 991.67hPa 21:38
לחץ מינימלי: 989.71hPa 03:30

URL Counter