סיכום אתמול

בדף זה מוצגים שיאי יום האתמול החל מזמן מקומי חצותטמפרטורה ולחות

טמפרטורה מקסימלית: 18.8°C 13:48
טמפרטורה מינימלית: 11.2°C 00:00
טמפרטורה מורגשת מקסימלית: 19.5°C 14:41
טמפרטורה מורגשת מינימלית: 11.4°C 00:00
טווח טמפרטורה יומי: 7.6°C
השפעת הרוח המינימלית על הסביבה: 11.2°C 00:00
אינדקס חום מקסימלי: 18.8°C 13:48
לחות מקסימלית: 97% 07:11
לחות מינימלית: 67% 15:47
נקודת הטל הגבוהה ביותר: 15.5°C 11:41
נקודת הטל הנמוכה ביותר: 10.6°C 00:27גשם

גשם שירד : 20.3 מ"מ
קצב ירידת הגשם המקסימלי: 261.4 מ"מ/שעה 19:05רוח

משב רוח מקסימלי: 22.5 קמ"ש 13:39
מהירות רוח מקסימלית (ממוצע של 10 דקות אחרונות): 6.9 קמ"ש (רוח חרישית) 13:45
סה"כ כמות רוח: 23.0 ק"מלחץ

לחץ מקסימלי: 998.48hPa 19:41
לחץ מינימלי: 994.99hPa 13:35

URL Counter