סיכום אתמול

בדף זה מוצגים שיאי יום האתמול החל מזמן מקומי חצותטמפרטורה ולחות

טמפרטורה מקסימלית: 28.3°C 13:15
טמפרטורה מינימלית: 18.7°C 06:32
טמפרטורה מורגשת מקסימלית: 29.8°C 11:22
טמפרטורה מורגשת מינימלית: 20.3°C 06:32
טווח טמפרטורה יומי: 9.6°C
השפעת הרוח המינימלית על הסביבה: 18.7°C 06:32
אינדקס חום מקסימלי: 29.1°C 13:15
לחות מקסימלית: 81% 06:51
לחות מינימלית: 51% 11:24
נקודת הטל הגבוהה ביותר: 18.9°C 17:27
נקודת הטל הנמוכה ביותר: 15.0°C 06:23גשם

גשם שירד : 0.0 מ"מ
קצב ירידת הגשם המקסימלי: 0.0 מ"מ/שעה 00:00רוח

משב רוח מקסימלי: 25.7 קמ"ש 15:34
מהירות רוח מקסימלית (ממוצע של 10 דקות אחרונות): 10.3 קמ"ש (רוח חרישית) 16:00
סה"כ כמות רוח: 61.7 ק"מלחץ

לחץ מקסימלי: 998.51hPa 02:59
לחץ מינימלי: 996.14hPa 14:31

URL Counter