סיכום אתמול

בדף זה מוצגים שיאי יום האתמול החל מזמן מקומי חצותטמפרטורה ולחות

טמפרטורה מקסימלית: 23.5°C 14:15
טמפרטורה מינימלית: 12.7°C 05:45
טמפרטורה מורגשת מקסימלית: 23.4°C 14:16
טמפרטורה מורגשת מינימלית: 12.8°C 05:58
טווח טמפרטורה יומי: 10.8°C
השפעת הרוח המינימלית על הסביבה: 12.7°C 05:45
אינדקס חום מקסימלי: 23.5°C 14:15
לחות מקסימלית: 88% 03:27
לחות מינימלית: 39% 12:51
נקודת הטל הגבוהה ביותר: 13.1°C 16:02
נקודת הטל הנמוכה ביותר: 8.1°C 12:53גשם

גשם שירד : 0.0 מ"מ
קצב ירידת הגשם המקסימלי: 0.0 מ"מ/שעה 00:00רוח

משב רוח מקסימלי: 27.4 קמ"ש 12:15
מהירות רוח מקסימלית (ממוצע של 10 דקות אחרונות): 4.8 קמ"ש (נשיבה קלה) 09:33
סה"כ כמות רוח: 20.5 ק"מלחץ

לחץ מקסימלי: 998.28hPa 09:40
לחץ מינימלי: 995.03hPa 16:00