סיכום אתמול

בדף זה מוצגים שיאי יום האתמול החל מזמן מקומי חצותטמפרטורה ולחות

טמפרטורה מקסימלית: 31.8°C 15:54
טמפרטורה מינימלית: 18.0°C 00:18
טמפרטורה מורגשת מקסימלית: 31.7°C 15:58
טמפרטורה מורגשת מינימלית: 16.9°C 00:25
טווח טמפרטורה יומי: 13.8°C
השפעת הרוח המינימלית על הסביבה: 18.0°C 00:18
אינדקס חום מקסימלי: 30.3°C 15:57
לחות מקסימלית: 45% 21:04
לחות מינימלית: 21% 13:42
נקודת הטל הגבוהה ביותר: 12.5°C 16:41
נקודת הטל הנמוכה ביותר: 2.0°C 07:01גשם

גשם שירד : 0.0 מ"מ
קצב ירידת הגשם המקסימלי: 0.0 מ"מ/שעה 00:00רוח

משב רוח מקסימלי: 25.7 קמ"ש 10:40
מהירות רוח מקסימלית (ממוצע של 10 דקות אחרונות): 9.5 קמ"ש (רוח חרישית) 11:06
סה"כ כמות רוח: 67.8 ק"מלחץ

לחץ מקסימלי: 994.86hPa 00:08
לחץ מינימלי: 986.02hPa 22:53

URL Counter