סיכום אתמול

בדף זה מוצגים שיאי יום האתמול החל מזמן מקומי חצותטמפרטורה ולחות

טמפרטורה מקסימלית: 28.8°C 14:03
טמפרטורה מינימלית: 14.1°C 23:32
טמפרטורה מורגשת מקסימלית: 28.6°C 14:03
טמפרטורה מורגשת מינימלית: 14.1°C 05:55
טווח טמפרטורה יומי: 14.7°C
השפעת הרוח המינימלית על הסביבה: 14.1°C 23:32
אינדקס חום מקסימלי: 27.7°C 14:03
לחות מקסימלית: 81% 23:04
לחות מינימלית: 27% 14:05
נקודת הטל הגבוהה ביותר: 12.9°C 23:06
נקודת הטל הנמוכה ביותר: 7.1°C 05:12גשם

גשם שירד : 0.0 מ"מ
קצב ירידת הגשם המקסימלי: 0.0 מ"מ/שעה 00:00רוח

משב רוח מקסימלי: 16.1 קמ"ש 10:06
מהירות רוח מקסימלית (ממוצע של 10 דקות אחרונות): 1.6 קמ"ש (נשיבה קלה) 10:35
סה"כ כמות רוח: 1.4 ק"מלחץ

לחץ מקסימלי: 1003.22hPa 23:59
לחץ מינימלי: 1000.21hPa 13:31