סיכום אתמול

בדף זה מוצגים שיאי יום האתמול החל מזמן מקומי חצותטמפרטורה ולחות

טמפרטורה מקסימלית: 19.3°C 12:19
טמפרטורה מינימלית: 12.6°C 23:57
טמפרטורה מורגשת מקסימלית: 20.7°C 12:21
טמפרטורה מורגשת מינימלית: 13.2°C 23:57
טווח טמפרטורה יומי: 6.7°C
השפעת הרוח המינימלית על הסביבה: 12.6°C 23:57
אינדקס חום מקסימלי: 19.3°C 12:19
לחות מקסימלית: 96% 22:31
לחות מינימלית: 80% 12:10
נקודת הטל הגבוהה ביותר: 16.1°C 09:59
נקודת הטל הנמוכה ביותר: 11.0°C 00:48גשם

גשם שירד : 8.4 מ"מ
קצב ירידת הגשם המקסימלי: 71.6 מ"מ/שעה 06:50רוח

משב רוח מקסימלי: 19.3 קמ"ש 13:44
מהירות רוח מקסימלית (ממוצע של 10 דקות אחרונות): 8.0 קמ"ש (רוח חרישית) 13:10
סה"כ כמות רוח: 27.3 ק"מלחץ

לחץ מקסימלי: 1005.59hPa 22:43
לחץ מינימלי: 997.23hPa 00:00

URL Counter