סיכום אתמול

בדף זה מוצגים שיאי יום האתמול החל מזמן מקומי חצותטמפרטורה ולחות

טמפרטורה מקסימלית: 31.1°C 11:26
טמפרטורה מינימלית: 19.6°C 01:52
טמפרטורה מורגשת מקסימלית: 33.5°C 11:28
טמפרטורה מורגשת מינימלית: 22.0°C 01:52
טווח טמפרטורה יומי: 11.5°C
השפעת הרוח המינימלית על הסביבה: 19.6°C 01:52
אינדקס חום מקסימלי: 31.7°C 11:28
לחות מקסימלית: 92% 03:53
לחות מינימלית: 38% 10:51
נקודת הטל הגבוהה ביותר: 20.2°C 12:36
נקודת הטל הנמוכה ביותר: 14.0°C 10:55גשם

גשם שירד : 0.0 מ"מ
קצב ירידת הגשם המקסימלי: 0.0 מ"מ/שעה 00:00רוח

משב רוח מקסימלי: 27.4 קמ"ש 15:09
מהירות רוח מקסימלית (ממוצע של 10 דקות אחרונות): 11.3 קמ"ש (רוח חרישית) 16:28
סה"כ כמות רוח: 81.6 ק"מלחץ

לחץ מקסימלי: 993.43hPa 23:58
לחץ מינימלי: 990.73hPa 15:43

URL Counter