סיכום אתמול

בדף זה מוצגים שיאי יום האתמול החל מזמן מקומי חצותטמפרטורה ולחות

טמפרטורה מקסימלית: 20.1°C 14:44
טמפרטורה מינימלית: 9.6°C 03:51
טמפרטורה מורגשת מקסימלית: 17.9°C 15:27
טמפרטורה מורגשת מינימלית: 6.7°C 05:50
טווח טמפרטורה יומי: 10.5°C
השפעת הרוח המינימלית על הסביבה: 9.6°C 03:51
אינדקס חום מקסימלי: 20.1°C 20.1
לחות מקסימלית: 47% 06:49
לחות מינימלית: 25% 13:20
נקודת הטל הגבוהה ביותר: 3.1°C 15:31
נקודת הטל הנמוכה ביותר: -4.0°C 04:26גשם

גשם שירד : 0.0 מ"מ
קצב ירידת הגשם המקסימלי: 0.0 מ"מ/שעה 00:00רוח

משב רוח מקסימלי: 45.1 קמ"ש 12:37
מהירות רוח מקסימלית (ממוצע של 10 דקות אחרונות): 16.9 קמ"ש (רוח קלה) 11:15
סה"כ כמות רוח: 105.4 ק"מלחץ

לחץ מקסימלי: 1003.39hPa 00:11
לחץ מינימלי: 997.23hPa 23:05