סיכום אתמול

בדף זה מוצגים שיאי יום האתמול החל מזמן מקומי חצותטמפרטורה ולחות

טמפרטורה מקסימלית: 23.1°C 13:42
טמפרטורה מינימלית: 11.6°C 23:58
טמפרטורה מורגשת מקסימלית: 23.5°C 13:44
טמפרטורה מורגשת מינימלית: 11.6°C 03:06
טווח טמפרטורה יומי: 11.5°C
השפעת הרוח המינימלית על הסביבה: 11.6°C 23:58
אינדקס חום מקסימלי: 23.1°C 23.1
לחות מקסימלית: 91% 23:15
לחות מינימלית: 44% 13:19
נקודת הטל הגבוהה ביותר: 13.2°C 14:48
נקודת הטל הנמוכה ביותר: 7.9°C 02:28גשם

גשם שירד : 0.0 מ"מ
קצב ירידת הגשם המקסימלי: 0.0 מ"מ/שעה 00:00רוח

משב רוח מקסימלי: 22.5 קמ"ש 10:16
מהירות רוח מקסימלית (ממוצע של 10 דקות אחרונות): 3.4 קמ"ש (נשיבה קלה) 10:06
סה"כ כמות רוח: 5.8 ק"מלחץ

לחץ מקסימלי: 1003.46hPa 09:16
לחץ מינימלי: 1001.09hPa 03:50