סיכום אתמול

בדף זה מוצגים שיאי יום האתמול החל מזמן מקומי חצותטמפרטורה ולחות

טמפרטורה מקסימלית: 34.2°C 13:58
טמפרטורה מינימלית: 23.3°C 05:45
טמפרטורה מורגשת מקסימלית: 38.2°C 14:14
טמפרטורה מורגשת מינימלית: 27.7°C 03:53
טווח טמפרטורה יומי: 10.9°C
השפעת הרוח המינימלית על הסביבה: 23.3°C 05:45
אינדקס חום מקסימלי: 39.1°C 14:21
לחות מקסימלית: 92% 05:35
לחות מינימלית: 42% 13:52
נקודת הטל הגבוהה ביותר: 23.9°C 09:02
נקודת הטל הנמוכה ביותר: 19.2°C 13:52גשם

גשם שירד : 0.0 מ"מ
קצב ירידת הגשם המקסימלי: 0.0 מ"מ/שעה 00:00רוח

משב רוח מקסימלי: 29.0 קמ"ש 17:49
מהירות רוח מקסימלית (ממוצע של 10 דקות אחרונות): 10.5 קמ"ש (רוח חרישית) 15:32
סה"כ כמות רוח: 63.9 ק"מלחץ

לחץ מקסימלי: 987.68hPa 08:26
לחץ מינימלי: 985.31hPa 17:04