סיכום אתמול

בדף זה מוצגים שיאי יום האתמול החל מזמן מקומי חצותטמפרטורה ולחות

טמפרטורה מקסימלית: 41.4°C 14:08
טמפרטורה מינימלית: 21.9°C 23:59
טמפרטורה מורגשת מקסימלית: 41.2°C 12:52
טמפרטורה מורגשת מינימלית: 23.7°C 04:08
טווח טמפרטורה יומי: 19.5°C
השפעת הרוח המינימלית על הסביבה: 21.9°C 23:59
אינדקס חום מקסימלי: 39.7°C 12:47
לחות מקסימלית: 84% 23:55
לחות מינימלית: 12% 14:09
נקודת הטל הגבוהה ביותר: 19.9°C 22:23
נקודת הטל הנמוכה ביותר: 4.6°C 15:02גשם

גשם שירד : 0.0 מ"מ
קצב ירידת הגשם המקסימלי: 0.0 מ"מ/שעה 00:00רוח

משב רוח מקסימלי: 19.3 קמ"ש 15:59
מהירות רוח מקסימלית (ממוצע של 10 דקות אחרונות): 7.4 קמ"ש (רוח חרישית) 15:36
סה"כ כמות רוח: 36.4 ק"מלחץ

לחץ מקסימלי: 994.25hPa 23:59
לחץ מינימלי: 989.95hPa 16:56

URL Counter