סיכום אתמול

בדף זה מוצגים שיאי יום האתמול החל מזמן מקומי חצותטמפרטורה ולחות

טמפרטורה מקסימלית: 31.6°C 15:30
טמפרטורה מינימלית: 13.7°C 05:46
טמפרטורה מורגשת מקסימלית: 32.1°C 12:46
טמפרטורה מורגשת מינימלית: 14.7°C 05:46
טווח טמפרטורה יומי: 17.9°C
השפעת הרוח המינימלית על הסביבה: 13.7°C 05:46
אינדקס חום מקסימלי: 31.0°C 13:50
לחות מקסימלית: 96% 03:03
לחות מינימלית: 25% 15:39
נקודת הטל הגבוהה ביותר: 17.1°C 00:03
נקודת הטל הנמוכה ביותר: 9.2°C 15:40גשם

גשם שירד : 0.2 מ"מ
קצב ירידת הגשם המקסימלי: 0.0 מ"מ/שעה 00:00רוח

משב רוח מקסימלי: 27.4 קמ"ש 17:16
מהירות רוח מקסימלית (ממוצע של 10 דקות אחרונות): 12.7 קמ"ש (רוח קלה) 16:50
סה"כ כמות רוח: 68.6 ק"מלחץ

לחץ מקסימלי: 997.63hPa 00:00
לחץ מינימלי: 994.15hPa 18:18