סיכום אתמול

בדף זה מוצגים שיאי יום האתמול החל מזמן מקומי חצותטמפרטורה ולחות

טמפרטורה מקסימלית: 26.1°C 13:45
טמפרטורה מינימלית: 15.1°C 05:25
טמפרטורה מורגשת מקסימלית: 27.7°C 13:45
טמפרטורה מורגשת מינימלית: 16.4°C 05:25
טווח טמפרטורה יומי: 11.0°C
השפעת הרוח המינימלית על הסביבה: 15.1°C 05:25
אינדקס חום מקסימלי: 26.1°C 26.1
לחות מקסימלית: 94% 04:21
לחות מינימלית: 54% 12:45
נקודת הטל הגבוהה ביותר: 18.0°C 08:21
נקודת הטל הנמוכה ביותר: 14.0°C 05:26גשם

גשם שירד : 0.0 מ"מ
קצב ירידת הגשם המקסימלי: 0.0 מ"מ/שעה 00:00רוח

משב רוח מקסימלי: 27.4 קמ"ש 14:43
מהירות רוח מקסימלית (ממוצע של 10 דקות אחרונות): 12.9 קמ"ש (רוח קלה) 14:45
סה"כ כמות רוח: 37.8 ק"מלחץ

לחץ מקסימלי: 1002.54hPa 10:15
לחץ מינימלי: 1000.27hPa 03:42