סיכום אתמול

בדף זה מוצגים שיאי יום האתמול החל מזמן מקומי חצותטמפרטורה ולחות

טמפרטורה מקסימלית: 15.7°C 13:38
טמפרטורה מינימלית: 7.5°C 04:12
טמפרטורה מורגשת מקסימלית: 15.4°C 13:39
טמפרטורה מורגשת מינימלית: 6.7°C 04:12
טווח טמפרטורה יומי: 8.2°C
השפעת הרוח המינימלית על הסביבה: 7.5°C 04:12
אינדקס חום מקסימלי: 15.7°C 13:38
לחות מקסימלית: 97% 17:51
לחות מינימלית: 79% 13:39
נקודת הטל הגבוהה ביותר: 12.4°C 13:38
נקודת הטל הנמוכה ביותר: 6.5°C 04:11גשם

גשם שירד : 5.8 מ"מ
קצב ירידת הגשם המקסימלי: 28.4 מ"מ/שעה 23:42רוח

משב רוח מקסימלי: 17.7 קמ"ש 13:11
מהירות רוח מקסימלית (ממוצע של 10 דקות אחרונות): 7.5 קמ"ש (רוח חרישית) 15:15
סה"כ כמות רוח: 18.0 ק"מלחץ

לחץ מקסימלי: 1003.25hPa 00:00
לחץ מינימלי: 998.45hPa 14:29

URL Counter