סיכום אתמול

בדף זה מוצגים שיאי יום האתמול החל מזמן מקומי חצותטמפרטורה ולחות

טמפרטורה מקסימלית: 24.1°C 11:26
טמפרטורה מינימלית: 13.6°C 23:53
טמפרטורה מורגשת מקסימלית: 25.2°C 09:47
טמפרטורה מורגשת מינימלית: 14.2°C 23:53
טווח טמפרטורה יומי: 10.5°C
השפעת הרוח המינימלית על הסביבה: 13.6°C 23:53
אינדקס חום מקסימלי: 24.1°C 11:26
לחות מקסימלית: 93% 03:55
לחות מינימלית: 60% 11:10
נקודת הטל הגבוהה ביותר: 18.1°C 08:57
נקודת הטל הנמוכה ביותר: 11.9°C 23:47גשם

גשם שירד : 0.0 מ"מ
קצב ירידת הגשם המקסימלי: 0.0 מ"מ/שעה 00:00רוח

משב רוח מקסימלי: 17.7 קמ"ש 12:38
מהירות רוח מקסימלית (ממוצע של 10 דקות אחרונות): 6.4 קמ"ש (רוח חרישית) 13:33
סה"כ כמות רוח: 41.0 ק"מלחץ

לחץ מקסימלי: 999.43hPa 22:41
לחץ מינימלי: 995.47hPa 02:24

URL Counter