סיכום אתמול

בדף זה מוצגים שיאי יום האתמול החל מזמן מקומי חצותטמפרטורה ולחות

טמפרטורה מקסימלית: 34.4°C 12:34
טמפרטורה מינימלית: 23.7°C 05:31
טמפרטורה מורגשת מקסימלית: 38.8°C 11:31
טמפרטורה מורגשת מינימלית: 28.5°C 05:31
טווח טמפרטורה יומי: 10.7°C
השפעת הרוח המינימלית על הסביבה: 23.7°C 05:31
אינדקס חום מקסימלי: 39.9°C 39.9
לחות מקסימלית: 92% 01:07
לחות מינימלית: 35% 12:17
נקודת הטל הגבוהה ביותר: 24.8°C 07:41
נקודת הטל הנמוכה ביותר: 16.1°C 12:17גשם

גשם שירד : 0.0 מ"מ
קצב ירידת הגשם המקסימלי: 0.0 מ"מ/שעה 00:00רוח

משב רוח מקסימלי: 32.2 קמ"ש 14:21
מהירות רוח מקסימלית (ממוצע של 10 דקות אחרונות): 11.9 קמ"ש (רוח חרישית) 16:00
סה"כ כמות רוח: 55.9 ק"מלחץ

לחץ מקסימלי: 989.24hPa 00:09
לחץ מינימלי: 987.98hPa 16:57