מגמות

גרפים אלו מייצגים את הטמפרטורה, לחץ, גשם ומהירות רוח ל 48 שעות.

עדכון הגרפים מתבצע כל 10 דקות. הקש על הגרף הרצוי על מנת להציגו בגדול במקום התמונה הראשיתWeather Graphs

מהירות הרוח

Wind Graph Thumbnail

טמפרטורה

Temperature Graph Thumbnail

לחץ אוויר

Pressure Graph Thumbnail

קצב ירידת הגשם יומי

Daily Rain Graph Thumbnail

כמות הגשם שירדה היום

Today's Rainfall Graph Thumbnail

לחות

Humidity Graph Thumbnail

טמפ' מקסימלית\מינימלית

Temp Min/Max Graph Thumbnail

כיוון הרוח

Wind Direction Thumbnail

כמות גשם יומית

Rain Graph Thumbnail