סיכום יומי

בדף זה מוצגים שיאי היום נכון לזמן זה החל מזמן מקומי חצותטמפרטורה ולחות

טמפרטורה מקסימלית: 27.7°C 15:12
טמפרטורה מינימלית: 19.6°C 03:16
טמפרטורה מורגשת מקסימלית: 28.6°C 15:56
טמפרטורה מורגשת מינימלית: 22.7°C 00:44
טווח טמפרטורה יומי (עד כה): 8.1°C
השפעת הרוח המינימלית על הסביבה: 19.6°C 03:16
אינדקס חום מקסימלי: 27.9°C 15:25
לחות מקסימלית: 96% 01:57
לחות מינימלית: 41% 15:06
נקודת הטל הגבוהה ביותר: 19.9°C 00:33
נקודת הטל הנמוכה ביותר: 13.0°C 15:06גשם

גשם שירד היום: 3.5 מ"מ
קצב ירידת הגשם המקסימלי: 72.9 מ"מ/שעה 00:31
מספר ימים רציפים של גשם: 0 ימים
מספר ימים מאז ירידת הגשם האחרונה: 1 ימיםרוח

משב רוח מקסימלי: 25.7 קמ"ש 13:20
מהירות רוח מקסימלית (ממוצע של 10 דקות אחרונות): 8.5 קמ"ש (רוח חרישית) 12:05
סה"כ כמות רוח (עד כה): 60.1 ק"מלחץ

לחץ מקסימלי: 995.40hPa 19:52
לחץ מינימלי: 990.73hPa 04:15