סיכום שנתי

בדף זה מוצג סיכום המידע נכון לזמן מקומי חצותטמפרטורה ולחות

טמפרטורה מקסימלית: 22.7°C 13:56 08/01/2024
טמפרטורה מינימלית: 5.2°C 23:31 27/01/2024
טמפרטורה מורגשת מקסימלית: 23.1°C 13:58 07/01/2024
טמפרטורה מורגשת מינימלית: 3.9°C 23:31 27/01/2024
השפעת הרוח המינימלית על הסביבה: 5.2°C 23:31 27/01/2024
אינדקס חום מקסימלי: 22.7°C 13:56 08/01/2024
טווח טמפרטורה יומי מקסימלי ביותר: 14.5°C 19/01/2024
טווח טמפרטורה יומי מינימלי ביותר: 1.5°C 16/02/2024
לחות מקסימלית: 98% 07:51 27/01/2024
לחות מינימלית: 25% 13:20 01/03/2024
נקודת הטל הגבוהה ביותר: 15.7°C 09:57 06/01/2024
נקודת הטל הנמוכה ביותר: -4.0°C 04:26 01/03/2024גשם

עוצמת הגשם המקסימלית: 174.2 מ"מ/שעה 01:30 12/01/2024
כמות הגשם המקסימלית ביום: 46.0 מ"מ 16/02/2024
כמות הגשם המקסימלית בחודש: 286.8 מ"מ ינואר
מספר הימים היבשים ביותר ברצף: 4 ימים 01/03/2024
מספר ימי הגשם המירבי ברצף: 16 ימים 07/02/2024רוח

משב רוח מקסימלי: 45.1 קמ"ש 12:37 01/03/2024
מהירות רוח מקסימלית (ממוצע של 10 דקות אחרונות): 16.9 קמ"ש 11:15 01/03/2024
סה"כ כמות רוח יומית: 105.4 ק"מ 01/03/2024לחץ

לחץ מקסימלי: 1010.37hPa 07:46 07/02/2024
לחץ מינימלי: 989.47hPa 22:20 13/02/2024