סיכום שנתי

בדף זה מוצג סיכום המידע נכון לזמן מקומי חצותטמפרטורה ולחות

טמפרטורה מקסימלית: 18.2°C 14:06 15/01/2020
טמפרטורה מינימלית: 2.4°C 04:06 26/01/2020
טמפרטורה מורגשת מקסימלית: 17.3°C 14:55 15/01/2020
טמפרטורה מורגשת מינימלית: 0.6°C 04:06 26/01/2020
השפעת הרוח המינימלית על הסביבה: 2.4°C 04:06 26/01/2020
אינדקס חום מקסימלי: 18.2°C 14:06 15/01/2020
טווח טמפרטורה יומי מקסימלי ביותר: 13.0°C 26/01/2020
טווח טמפרטורה יומי מינימלי ביותר: 1.8°C 09/01/2020
לחות מקסימלית: 97% 02:46 03/01/2020
לחות מינימלית: 45% 19:34 16/01/2020
נקודת הטל הגבוהה ביותר: 14.0°C 15:34 13/01/2020
נקודת הטל הנמוכה ביותר: 0.1°C 03:13 25/01/2020גשם

עוצמת הגשם המקסימלית: 197.6 מ"מ/שעה 18:49 08/01/2020
כמות הגשם המקסימלית ביום: 79.7 מ"מ 08/01/2020
כמות הגשם המקסימלית בחודש: 368.0 מ"מ ינואר
מספר הימים היבשים ביותר ברצף: 4 ימים 27/01/2020
מספר ימי הגשם המירבי ברצף: 16 ימים 09/01/2020רוח

משב רוח מקסימלי: 35.4 קמ"ש 02:18 24/01/2020
מהירות רוח מקסימלית (ממוצע של 10 דקות אחרונות): 17.2 קמ"ש 13:02 06/01/2020
סה"כ כמות רוח יומית: 129.5 ק"מ 16/01/2020לחץ

לחץ מקסימלי: 1014.90hPa 08:51 26/01/2020
לחץ מינימלי: 994.28hPa 14:24 08/01/2020