סיכום חודשי

בדף זה מוצג סיכום המידע נכון לזמן מקומי חצותטמפרטורה ולחות

טמפרטורה מקסימלית: 35.3°C 13:44 21/07/2024
טמפרטורה מינימלית: 20.2°C 05:16 04/07/2024
טמפרטורה מורגשת מקסימלית: 41.2°C 13:37 21/07/2024
טמפרטורה מורגשת מינימלית: 23.5°C 05:16 04/07/2024
השפעת הרוח המינימלית על הסביבה: 20.2°C 05:16 04/07/2024
טווח טמפרטורה יומי מקסימלי ביותר: 14.2°C 04/07/2024
טווח טמפרטורה יומי מינימלי ביותר: 8.4°C 18/07/2024
אינדקס חום מקסימלי: 43.5 21/07/2024
לחות מקסימלית: 95% 05:27 04/07/2024
לחות מינימלית: 23% 11:12 04/07/2024
נקודת הטל הגבוהה ביותר: 25.9°C 14:19 22/07/2024
נקודת הטל הנמוכה ביותר: 10.0°C 11:12 04/07/2024גשם

קצב ירידת הגשם המקסימלי: 0.0 מ"מ/שעה 00:00 01/07/2024
קצב ירידת הגשם המקסימלי בשעה: 0.0 מ"מ 00:00 01/07/2024
קצב ירידת הגשם המקסימלי ביום: 0.0 01/07/2024
מספר הימים היבשים ביותר ברצף: 40 ימים 04/07/2024
מספר ימי הגשם המירבי ברצף: 0 ימים 04/07/2024רוח

משב רוח מקסימלי: 33.8 קמ"ש 16:17 16/07/2024
מהירות רוח מקסימלית (ממוצע של 10 דקות אחרונות): 14.7 קמ"ש 15:39 05/07/2024
סה"כ כמות רוח: 80.5 ק"מ 22:24 12/07/2024לחץ

לחץ מקסימלי: 991.13hPa 21:55 11/07/2024
לחץ מינימלי: 984.77hPa 03:59 20/07/2024