סיכום חודשי

בדף זה מוצג סיכום המידע נכון לזמן מקומי חצותטמפרטורה ולחות

טמפרטורה מקסימלית: 33.6°C 13:10 09/06/2021
טמפרטורה מינימלית: 14.8°C 05:42 03/06/2021
טמפרטורה מורגשת מקסימלית: 36.9°C 13:13 09/06/2021
טמפרטורה מורגשת מינימלית: 15.6°C 05:42 03/06/2021
השפעת הרוח המינימלית על הסביבה: 14.8°C 05:42 03/06/2021
טווח טמפרטורה יומי מקסימלי ביותר: 16.2°C 09/06/2021
טווח טמפרטורה יומי מינימלי ביותר: 8.9°C 02/06/2021
אינדקס חום מקסימלי: 36.3°C 09/06/2021
לחות מקסימלית: 93% 05:46 01/06/2021
לחות מינימלית: 19% 13:04 10/06/2021
נקודת הטל הגבוהה ביותר: 21.3°C 14:21 09/06/2021
נקודת הטל הנמוכה ביותר: 5.6°C 13:05 10/06/2021גשם

קצב ירידת הגשם המקסימלי: 0.0 מ"מ/שעה 00:00 01/06/2021
קצב ירידת הגשם המקסימלי בשעה: 0.0 מ"מ 00:00 01/06/2021
קצב ירידת הגשם המקסימלי ביום: 0.0 01/06/2021
מספר הימים היבשים ביותר ברצף: 24 ימים 13/06/2021
מספר ימי הגשם המירבי ברצף: 0 ימים 01/06/2021רוח

משב רוח מקסימלי: 33.8 קמ"ש 15:07 05/06/2021
מהירות רוח מקסימלית (ממוצע של 10 דקות אחרונות): 11.3 קמ"ש 18:15 13/06/2021
סה"כ כמות רוח: 92.2 ק"מ 23:59 13/06/2021לחץ

לחץ מקסימלי: 999.26hPa 07:13 03/06/2021
לחץ מינימלי: 991.00hPa 18:15 13/06/2021