בדף זה מוצגים השיאים של כל חודש וחודש החל מתאריך תחילת המדידות של התחנה ב 04 נובמבר 2010

סיכום שיאי חודש ינואר
טמפרטורה ולחות
הטמפרטורה הגבוהה ביותר 27.3°C 14:48 23/01/2011
הטמפרטורה הנמוכה ביותר -1.1°C 05:44 10/01/2015
נקודת הטל הגבוהה ביותר 18.9°C 11:59 23/01/2013
נקודת הטל הנמוכה ביותר -8.4°C 11:18 28/01/2016
הטמפרטורה המורגשת הגבוהה ביותר 25.5°C 14:48 23/01/2011
הטמפרטורה המורגשת הנמוכה ביותר -3.3°C 05:55 28/01/2016
השפעת הרוח המינימלית על הסביבה -1.1°C 05:44 10/01/2015
אינדקס חום מקסימלי 26.5°C 14:03 20/01/2011
הטמפרטורה המינימלית הגבוהה ביותר 15.1°C 22:59 13/01/2021
הטמפרטורה המקסימלית הגבוהה ביותר 6.8°C 10:16 09/01/2015
הלחות הגבוהה ביותר 99% 22:26 01/01/2013
הלחות הנמוכה ביותר 20% 14:48 23/01/2011
טווח הטמפרטורה היומית הגבוהה ביותר 20.7°C 20/01/2011
טווח הטמפרטורה היומית הנמוכה ביותר 1.8°C 09/01/2020
גשם
קצב ירידת הגשם המקסימלי 265.9mm/שעה 03:55 14/01/2022
קצב ירידת הגשם המקסימלי בשעה 54.0mm 05:28 11/01/2012
קצב ירידת הגשם המקסימלי ביום 79.7mm 08/01/2020
קצב ירידת הגשם המקסימלי בחודש 375.9mm 01/01/2020
מספר הימים היבשים ביותר ברצף 26 ימים 06/01/2021
מספר ימי הגשם המירבי ברצף 16 ימים 09/01/2020
רוח
משב הרוח המקסימלי 69.8km/h 18:03 06/01/2015
מהירות רוח מקסימלית (ממוצע של 10 דקות) 20.6km/h 21:20 18/01/2018
סה"כ כמות רוח ביום 274.8km 13/01/2011
לחץ
לחץ מינימלי 983.20hPa 06:00 07/01/2013
לחץ מקסימלי 1016.22hPa 09:27 29/01/2016