מדידי טמפרטורהעמוד עם העכבר על המדיד לקבלת מידע נוסף

אינדקס עומס חום

small

טמפ' בהשפעת הרוח

small

טמפרטורה בחוץ

small

כמות הגשם שירד היום

small

לחות

small

נקודת הטל

small

פיזור הרוח

Wind Rose

מהירות הרוח


כיוון הרוח

Wind Compass

גובה בסיס עננים תאורטי


רוח

wind

ברומטר

analog